top of page

בשנים האחרונות, גדלה הישיבה באופן עקבי ומספרם של התלמידים עולה בכל שנה. בעזרתכם, בוגרים וידידים יקרים, התחלנו לבנות את הפנימייה החדשה של הישיבה.

 

כאן תוכלו לעקוב מקרוב אחרי התקדמות העבודות, ולראות בעצמכם כיצד השותפות שלכם מסייעת לנו להצמיח את הישיבה, ולבנות את רמת הגולן.

 
 

מעקב התקדמות

 
 
 

דפדפו ימינה כדי לראות את ההתקדמות בעבודות

 
 
 
 
 

תמונות מהאתר

 
 
 
bottom of page