top of page

זכר למחצית השקל נותנים בישיבה!

 
 
 
WhatsApp Image 2020-09-22 at 11.35.13 (1

ישיבת הגולן, הוקמה לפני יובל שנים, והיא מחלוצות ישיבות ההסדר בארץ. בישיבה לומדים תורה בגדלות, בעמל וביגיעה כ- 180 בחורים, וכ- 35 אברכים.

 

הישיבה מחנכת ופועלת להגשמה של שליחות והנהגה תורנית ומעשית. תלמידינו גדלים להיות בני תורה העוסקים בבניין העם הארץ בכל שדות החברה ובכל רחבי הארץ.

גם השנה, אנו קוראים לכם לתמוך בישיבה ולסייע בהצמחתה,

ולתרום כאן את זכר מחצית השקל שלכם.

 

כל התרומות מוכרות לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה.

 
 
דרכי תשלום

זכר למחצית השקל באפליקציית Bit 

ניתן לתרום זכר למחצית השקל דרך אפליקציית Bit, באופן מאובטח.

קבלות נשלחות בדוא"ל

זכר למחצית השקל 
בהעברה בנקאית

ניתן לתרום זכר למחצית השקל בהעברה בנקאית לבנק מזרחי (20), סניף 462, חשבון 405500.

לצורך שליחת קבלה, נא להעביר אסמכתא לכתובת: maz@ygolan.org

זכר למחצית השקל בכרטיס אשראי

ניתן לתרום זכר למחצית השקל באמצעות כרטיס אשראי באופן מאובטח.

קבלות נשלחות בדוא"ל

תרומה בכרטיס אשראי

ישיבת הגולן חספין, ד.נ רמת הגולן 12920  |  04-6763063
maz@ygolan.org  |  www.ygolan.org

bottom of page